forex trading logo

Home
Zespół Szkół w Skrzeszewie
O dobrym wychownaiu PDF Drukuj Email

 

 

 

 
REKRUTACJA PRZEDSZKOLE 2014/2015 PDF Drukuj Email

Kryteria i terminy przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Skrzeszewie na rok szkolny 2014/2015
1.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
1)    Wielodzietność rodziny kandydata,                
2)    Niepełnosprawność kandydata,                
3)    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,        
4)    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,        
5)    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,        
6)    Samotne wychowanie kandydata w rodzinie,        
7)    Objęcie kandydata pieczą zastępczą            

2.    Kryteria dodatkowe:
1)    Zatrudnienie obojga rodziców - 20 pkt
2)    Zatrudnienie jednego z rodziców   - 10 pkt
3)    Prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez oboje rodziców    - 20 pkt
4)    Dzieci z opiniami o deficytach rozwojowych (opinia poradni p-p, logopedy, pedagoga)        - 20 pkt
5)    Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola i Zespołu Szkół w Skrzeszewie   - 10 pkt

3.    Dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu w Skrzeszewie nie podlegają rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1)    Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej do 10 marca 2014 roku
2)    Rozpoczęcie rekrutacji  - 17 marca 2014 rok
3)    Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola   - od 17 marca do 31 marca 2014 roku
4)    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 10 kwietnia 2014 rok
5)    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola - 18 kwietnia 2014 rok.

Halina Getler - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzeszewie

 

 
REKRUTACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA 2014/2015 PDF Drukuj Email

Kryteria i terminy rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im.19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie na rok szkolny 2014/2015 i rok szkolny 2015/2016

1. Kryteria przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej uczniów spoza obwodu szkoły:

1) Odległość miejsca zamieszkania od szkoły – w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci zamieszkałe w miejscowościach oddalonych najbliżej szkoły - 10 pkt
2) Uczęszczanie rodzeństwa do Zespołu Szkół w Skrzeszewie - 20 pkt 
Razem:                    30 pkt

2.    Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)    Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej - do 31 marca 2014 r.
2)    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 10 kwietnia 2014 r.
3)    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 18 kwietnia 2014 r.

3.    Wymagane dokumenty:

1)    Ocena gotowości szkolnej – kserokopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem.

Dyrektor Zespołu Szkół - Halina Getler

 
REKRUTACJA GIMNAZJUM 2014/2015 PDF Drukuj Email

Kryteria i terminy rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Skrzeszewie na rok szkolny 2014/2015

1. Kryteria przyjęcia do klasy I gimnazjum :

1) Ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu po szóstej klasie - 1 pkt ze sprawdzianu otrzymuje wartość 1 pkt,

2) Średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Średnia 5,0 – 5 pkt

4,0 – 4 pkt

3,0 – 3 pkt

2,0 – 2 pkt

3) Szczególne osiągnięcia ucznia - 1- 3 pkt

4) Odległość miejsca zamieszkania do szkoły – w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci zamieszkałe w miejscowościach położonych najbliżej
szkoły - 2 pkt

5) Uczęszczanie rodzeństwa do zespołu Szkół w Skrzeszewie - 5 pkt

2. Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I gimnazjum;

1) Wniosek o przyjęcie do klasy I gimnazjum do 30 kwietnia

2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu po szóstej klasie.

Dyrektor Zespołu Szkół – Halina Getler

 

 
Przedszkoliada 2014 PDF Drukuj Email

W czwartek 13 lutego 2014 roku przedszkolaki ze Skrzeszewa wzięły udział w VI Przedszkoliadzie ( etap halowy) organizowanej przez OSiR w Sokołowie Podlaskim.
Są to zawody dla przedszkolaków z całego powiatu. Drużyny 18 osobowe ( po 6 osób z grup 4, 5 i 6-latków) próbowało swoich sił w różnych konkurencjach. Dla dzieci ważny był udział, gdyż wcześniej solidnie trenowały. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki poczęstunek.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 27


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.